Magyarország nyitólapja
nyitólapomnak
kedvenceimhez
Az oldal ismertetése
Növénytermesztés oktatása képes leírás - Növénytermesztés.tlap.hu
részletek »

Növénytermesztés oktatása - Növénytermesztés.tlap.hu

Képes leírás

Itt vagy: novenytermesztes.tlap.hu » Növénytermesztés oktatása
Keresés
Találatok száma - 4 db
A Növénytermesztő mérnöki szak

A Növénytermesztő mérnöki szak

A szakon olyan növénytermesztő mérnökök képzése a cél, akik a növénytermesztés technológiai és vállalkozási ismeretének birtokában termelési, gazdálkodási, vezetői, szervezői, feldolgozási és forgalmazási folyamatok előkészítésére, elvégzésére, elemzésére és fejlesztésére képesek. Alkalmasak a növényi termék-előállítás, kereskedelem, forgalmazás, folyamatainak áttekintésére, értékelésére, a szántóföldi növényekkel kapcsolatos természet-tudományos, műszaki, mezőgazdaság technológiai, gazdasági, gazdálkodási ismeretek alkalmazására, továbbá talaj- és tájvédelmi feladatok ellátására.

Növénytermesztés és Kertészeti Tudományok Doktori Iskola

Növénytermesztés és Kertészeti Tudományok Doktori Iskola

A Pannon Egyetem a század első évtizedében a Dunántúli táj egyik meghatározó felsőoktatási intézménye lesz, olyan innovációs tudásközpont, ami a mezőgazdaság és feldolgozóipar gazdaság résztvevőivel együttműködésben a gazdasági felemelkedés mozgató erejét képviseli. - A Georgikon Karon a mezőgazdasági szakemberek képzése már a Bologna folyamatnak megfelelően három szinten, nemzetközi téren elismert színvonalon folyik, amelynek legfelső fokát a Doktori Iskolák jelentik. - A Növénytermesztési és Kertészeti Tudományok Doktori Iskola tanárai magas szintű kutatómunkát folytatnak, szoros kapcsolatban a Magyar Tudományos Akadémia mezőgazdasági jellegű kutatóintézeteivel (MTA Mezőgazdasági Kutatóintézete, MTA Talajtani és Agrokémiai Kutató Intézet, MTA Növényvédelmi Kutatóintézete), külföldi kutatóintézetekkel és egyetemekkel, valamint tudományos műhelyekkel. Ily módon is erősítik az oktatás és a kutatás egységét, színvonalát és a mezőgazdasági innováció sikerességét nem csak a Pannon térségben, de az egész ország területén. - A Doktori Iskola biztosítja a mezőgazdasági szakma iránt legelkötelezettebb hallgatók képzését, az élethosszig tartó tanulás lehetőségét, ezúton is biztosítva a felsőfokú oktatási intézmények és kutatóintézetek személyi állományának megújulását...

Növénytermesztés- és Kertészettudományi Doktori Iskola

Növénytermesztés- és Kertészettudományi Doktori Iskola

A Növénytudományi Doktori Iskola három korábbi akkreditált doktori programot egyesít magában: - Növénygenetika és biotechnológia program, - Növénytermesztés és földművelés program, - Növényvédelem és kórélettan program. A doktori iskola célja, hogy a növénygenetika, a növénynemesítés és növényi biotechnológia, a növénykórtan- és kórélettan, a növényvédelmi rovartan és gyomszabályozás, a földművelés és agrotechnika, a szántóföldi növénytermesztés és kertészet, valamint a gyepgazdálkodás és vetőmagtermesztés területén tudományos igényességű és korszerű ismeretekkel rendelkező, nemzetközi színvonalú munkára alkalmas doktorokat képezzen. Ennek biztosítéka a Növénytudományi Doktori Iskola professzorainak és oktatóinak eddigi tudományos teljesítménye és aktív részvétele mind a képzésben, mind a kutató munka irányításában. Több MTA és ágazati kutatóintézet személyi és tárgyi feltételei segítik a munkánkat, valamint kiterjedt nemzetközi kapcsolataink is hozzájárulnak a hallgatók képzési színvonalának emeléséhez. Az elmúlt időszakban 70 PhD hallgató védte meg sikerrel doktori téziseit. Az Növénytudományi Doktori Iskola további fontosabb eredményei olvashatók az Önértékelés 2004-2008 hivatkozáson...

Növénytermesztési tanszék

Növénytermesztési tanszék

A Növénytermesztéstani Tanszék oktatási tevékenysége. Szántóföldi növénytermesztés I. NT 202 A: A növénytermesztés biológiai alapjainak fogalma és jelentősége. A fajtavizsgálat és fajtaminősítés szervezete és szabályai. A vetőmagtermesztés és minősítés folyamata, a vetőmagforgalmazás előírásai. A gabonafélék élettani sajátosságain alapuló termesztéstechnikai változatok ismertetése a gabonafélék ökológiai igényének figyelembevételével. Előkövetelmény: Növényélettan, Genetika, Talajtan, Földműveléstan. Szántóföldi növénytermesztés II. NT 306 A: A részletes növénytermesztési ismeretek átadásának folytatásaként a kukorica (szemes, siló és vetomag) termesztési módszereinek ismertetése, figyelemmel a növény agroökológiai igényeire. Különbözo technológiai változatok ismertetése a termesztési hely adottságainak és lehetoségeinek függvényében. Az ipari növények (cukorrépa, burgonya, len kender) az olajnövények (napraforgó, káposztarepce, olajlen) és a hüvelyesek (borsó, szója, csillagfürt, lóbab, bab, lencse, stb) agroökológiai, agrotechnikai igényeinek és az ezeken alapuló termesztéstechnológiai módszereknek az ismertetése eltéro üzemi, gazdálkodási viszonyok figyelembevételével...

Tuti menü